Uwodorniona fosfatydylolocholina

jest to substancja czynna

literatura