Złoto

w postaci rozdrobnionych do rozmiarów nanometrycznych drobin. Ten cenny pierwiastek staje się użyteczny po rozproszeniu czy zdyspergowaniu go w wodzie. Koloid nanozłota cechuje się wysokim stosunkiem powierzchni do objętości, który jest tym większy, im mniejsza jest średnica cząstek. Złoto i związki złota są używane od wielu lat. Jego bardzo intensywna zdolność do pobudzania procesów regeneracyjnych czy biostymulujących oraz działanie przeciwzapalne są wykorzystywane zarówno w medycynie, jak i w kosmetyce.

literatura