Distearynian glikolu

emulgator, substancja łącząca składniki fazy wodnej i fazy olejowej eemulsji kosmetycznej. Odpowiada za wygląd i trwałość kosmetyku.

literatura