Jest to substancja która otrzymywana jest  przez glikozylację mieszaniny alkoholi kaprylilowych i kaprylowych z monosacharydami pochodzącymi z hydrolizowanych otrębów pszennych i hydrolizowanej słomy pszennej

literatura