jest to substancja nawilżająca, ma zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka - ułatwia transport innych substancji w głąb skóry. W stężeniach wyższych może podrażniać skórę w wyniku wyciągania wody z głębszych warstw skóry.

literatura