składnik kompozycji zapachowej, może wywoływać alergie. Imituje zapach pelargonii. W wykazie INCI obecność substancji musi być uwzględniona, gdy jej stężenie przekracza: 0,001 % w produkcie niespłukiwanym 0,01 % w produkcie spłukiwanym

literatura