Octinoxate

jest to filtr przeciwsłoneczny, który chroni przed działaniem promieni UV. Jest to substancja chemiczna, która ma zdolność pochłaniania (absorbowania) promieniownia UV zawartego w świetle słonecznym. Filtry chemiczne są poddawane wielu testom na stabilność w produkcie kosmetycznym, pod wpływem wysokiego nasłonecznienia, pod kątem właściwości fotouczulajacych i fotoalergicznych. UE stworzyła listę związków chemicznych o właściwościach filtrów i okresliła bezpieczne stężenia ich stosowania. Niektóre publikacje naukowe podają działanie proestrogenne, ale badania te były prowadzone w warunkach in vitro lub na zwierzętach z doustnym stosowanie substancji.

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): związek z listy środków promieniochronnych   (Annex VI) dopuszczony do stosowania w kosmetykach w maksymalnym stężeniu 10 %. Filtry UV (Etylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3, Methylbenzylidene Camphor,  Octyl Dimethyl PABA,  Homosalate) - co jakiś czas w Internecie, pojawiają się informacje  dotyczące ich niekorzystnego wpływu na organizm ludzki.  Według nich  związki te stosowane w kosmetykach mogą zaburzać gospodarkę hormonalną,  przenikać do krwioobiegu, a tym samym do mleka matki. Wymienione surowce to składniki zaliczane do tzw. filtrów chemicznych, absorbujących (pochłaniających) promienie z określonego zakresu promieniowania  słonecznego (UV A, UV B).  Ich stosowanie, podobnie jak konserwantów, jest regulowane określonymi przepisami. Substancje pełniące w kosmetykach funkcję filtrów promieniochronnych, dopuszczone do użycia w kosmetykach, wymienione są w załączniku VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr. 1223/2009. Unijny Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich – SCCP, zajmujący się bezpieczeństwem kosmetyków,  na bieżąco monitoruje wszystkie pojawiające się  informacje na  temat wykorzystywanych w nich  filtrów UV.  Według aktualnego stanu wiedzy można stwierdzić, że dopuszczone do stosowania komponenty są związkami o znikomej  aktywności proestrogennej. Nie ma także żadnych dowodów potwierdzających ich działanie rakotwórcze. Z tego też powodu SCCS pozytywnie zaopiniował pod kątem bezpieczeństwa  wszystkie aktualnie znajdujące się w załączniku VI substancje promieniochronne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w kosmetykach nowej generacji, zapewniających wysoką skuteczność działania, chętnie wykorzystuje się jednocześnie kilka związków promieniochronnych.  Zwiększa to  ich efektywność przy  mniejszych stężeniach, a w konsekwencji ogranicza do  minimum ryzyko niekorzystnego wpływu na  organizm. Do receptur kosmetyków promieniochronnych wprowadza się także odpowiednio dobrane substancje np. polimery, czy silikony, korzystnie wpływające na efektywność ochrony przed UV,  bez konieczności zwiększania ilości zawartych w nich  filtrów. Polecam, ale w przypadku preparatów dla dzieci poszukiwałabym filtrów mineralnych ditlenku tytanu i tlenku cynku.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): Filtry UV (Etylhexyl Methoxycinnamate; Benzophenone-3; Methylbenzylidene Camphor;  Octyl Dimethyl PABA; Homosalate - czy mogą zaburzać gospodarkę hormonalną i przenikanie do krwioobiegu, a tym samym do mleka matki?. Są to substancje stosowane jako pochłaniacze UV, które są szeroko stosowane w medycynie, kosmetykach i przemyśle jako środek przeciwsłoneczny. Narażenie na działanie substancji chemicznych odbywa się drogą skórną i doustną. Badana substancja już po 5 minutach substancje takie jak Benzophenone-3 czy  Methylbenzylidene Camphor, były wykrywalne w osoczu, co sugeruje ich szybką wchłanialność przez skórę do krwiobiegu. W związku z tym nie jest polecany kobietom w okresie laktacji. Benzophenone-3 wykazuje również działanie fotoalergiczne ( Okereke CS Abdel-Rhaman MS Friedman MA Disposition of benzophenone-3 after dermal administration in male rats. Toxicol Lett. 1994; 73: 113-122). Polecam

Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka): Surowiec jest dopuszczony do stosowania zgodnie z rozporządzeniem nr 1223/2009 w ilości 10 %. Chemiczne filtry UV podobnie jak wszystkie inne surowce w produktach kosmetycznych nie mogą przenikać do krwiobiegu, z tego względu stosowanie ich w produktach do opalania jest bezpieczne. Nie należy bać się filtrów UV.

literatura