Ester heksylowy kwasu 2[4-(dietyloamino)-2-hydrokybenzoilo] benzoesowego

filtr UV chroni skórę lub włosy przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Dozwolony w produktach kosmetycznych w ograniczonym stężeniu (maks 10%).

literatura