Glukozd decylowy

jest to środek powierzchniowo czynny (SPC) zwanym EMULGATOREM. Każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Jest to również substancja zagęszczająca a w kosmetykach kąpielowych renatłuszczająca.

literatura