Przeciwłupieżowa/przeciwdrob-noustrojowa

literatura