jest to kompozycja zapachowa,która w wyższym stężeniu może powodować alergie. Zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009 jej obecność w kosmetyku musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. l lit. g), gdy jej stężenie przekracza: — 0,001 % w produkcie niespłukiwanym — 0,01 % w produkcie spłukiwanym.

literatura