Wyciąg z glonu Chlorella pyrenoidosa

Odżywiająca skórę

literatura