Wyciąg z pigwowca japońskiego

Zmiękczająca/chroniąca skórę

literatura