Cetylohydroksyetyloceluloza

substancja błonotwórcza, odporna na zmiany pH oraz obecność elektrolitów.

literatura