Alkohol cetylowy oksyetylenowany 30 molami tlenku etylenu

jest to substancja emulgująca.

literatura