Alkohol cetylowy oksyetylenowany 3 molami tlenku etylenu

jest to substancja emulgująca.

literatura