Alkohol cetylowy oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu

środek powierzchniowo czynny (SPC) zwany EMULGATOREM i każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Dzięki tak złożonej budowie (części hydrofilowej i hydrofobowej) emulgatory mogą obniżać napięcie powierzchniowe, gdyż gromadzą się na granicy faz.

literatura