Alkohol cetylowy oksyetylenowany 15 molami tlenku etylenu

Jest to środek powierzchniowo czynny i substancja emulgująca.

literatura