Alkohol cetylowy oksyetylenowany 14 molami tlenku etylenu

jest to środek powierzchniowo czynny i substancja emulgująca.

literatura