Jest to niejonowy środek powierzchniowo czynny wytwaranym z oliwy z oliwek.

Środek powierzchniowo czynny (SPC) zwany jest EMULGATOREM. Każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są  substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją.

literatura