C16-18 alkohole, etoksylowane (6 mol EO średni stosunek molowy)

Jest to środek powierzchniowo czynny (SPC) zwany EMULGATOREM. Substancja łacząca dwie fazy emulsji - fazę wodną i olejową, dzięki czemu powstaje odpowiednia forma kosmetyku. Każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy (fazy olejowej i wodnej) w układ rozproszony zwany emulsją.

literatura