Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 55 molami tlenku etylenu

jest to środek powierzchniowo czynny.

literatura