Mieszanina fosforanów alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 5 molami tlenku etylenu

jest to środek powierzchniowo czynny i substancja oczyszczająca.

literatura