Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 4 molami tlenku etylenu

jest to substancja emulgująca.

literatura