Oksyetylenowana 30 molami tlenku etylenu mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego

jest to środek powierzchniowo czynny i substancja emulgująca.

literatura