Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 3 molami tlenku etylenu

jest to substancja emulgująca.

literatura