Fosforan alkoholu cetylostearylowego oksyetylenowanego 2 molami tlenku etylenu

jest to środek powierzchniowo czynny i substancja oczyszczająca.

literatura