Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 15 molami tlenku etylenu

jest to środek powierzchniowo czynny i substancja emulgująca.

literatura