Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 11 molami tlenku etylenu

jest to substancja emulgująca.

literatura