Mieszanina fosforanów alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 10 molami tlenku etylenu

jest to środek powierzchniowo czynny (SPC) zwanym EMULGATOREM i jak każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Poprawia jakość piany. Dodatkowo substancja oczyszczająca.

literatura