Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 10 molami tlenku etylenu

jest to substancja emulgująca.

literatura