Wyciąg z szarańczynu strąkowego czyli drzewa karobowego

Jest to substancja zmiękczająca, błonotwórcza i regulująca lepkość w produkcie kosmetycznym.

literatura