Wyciąg z glona Caulerpa taxifolia

Jest to substancja chroniąca skórę.

literatura