Karagen

jest to substancja żelująca, wiążąca, stabilizująca emulsję i regulująca lepkość produktu kosmetycznego.

literatura