Substancja ta jest barwnikiem kosmetycznym.

literatura