Jest to substancja dżywiająca włosy i skórę.

literatura