Pełni funkcję emulgującą czyli ułatwia połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją.

literatura