Jest to substancja zmiękczająca. Pełni także rolę rozpuszczalnika.

literatura