Wyciąg z jagodlinu wonnego

Jest to substancja zmiękczająca.

literatura