Wyciąg z kalaminty lekarskiej, zwanej też czyścicą lekarską

Jest to substancja dżywiająca skórę.

literatura