Wyciąg z rośliny rukwiel nadmorska

Jest to substancja dżywiająca skórę.

literatura