Substancja ta jest rozpuszczalnikiem. Wykazuje także działanie zmiękczające.

literatura