Mieszanina alkoholi tłuszczowych C20-40

jest to substancja emulgująca i stabilizująca.

literatura