Substancja ta jest rozpuszczalnikiem. Ma także własciwości zmiękczające i działa odżywiająco na skórę.

literatura