Oksyetylenowane alkohole tłuszczowe C12-13

jest to substancja emulgująca - wspomaga tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy, zmieniając napięcie międzyfazowe.

literatura