Jest to środek powierzchniowo czynny wykorzystywany w produktach kosmetycznych. Zadaniem tej substancji jest wytworzenie stabilnej mieszaniny nierozpuszczalnych cieczy, czyli emulsji, poprzez obniżenie napięcia międzyfazowego substancji.

literatura