Substancja ta pełni rolę rozpuszczalnika w produkcie kosmetycznym.

literatura