Jest to substancja antystatyczna ,zobojętniająca powierzchniowy ładunek elektryczny.

literatura