Butylohydroksytoluen

jest to antyutleniacz - hamuje utlenianie lipidów zawartych w kosmetykach np. olejów roślinnych. Wydłuża on przydatność kosmetyku, chroni przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu.

Komitet Naukowy ds. bezpieczeństwa konsumentów opublikował  opinię SCCS/1636/21, w której potwierdza bezpieczeństwo stosowania BHT w produktach kosmetycznych.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): BHT (działanie alergizujące oraz kancerogenne, dlatego są zabronione w kosmetykach dla dzieci) BHT jest stosowany w szerokiej gamie preparatów kosmetycznych jako przeciwutleniacz w stężeniach od 0,0002% do 0,5%. BHT przenika przez skórę, ale jego stosunkowo niska ilość zostaje wchłonięta i pozostaje głównie w skórze. Badania doustne wykazują, że BHT jest metabolizowany. W ostrych dawkach od 0,5 do 1,0 g / kg obserwowano uszkodzenie nerek i wątroby u samców szczurów. Badanie przeprowadzone w prawidłowych komórkach nerkowych ssaków wykazało, że ekspozycja na BHA powodowała określone uszkodzenia na poziomie komórkowym i stwierdzono, że wywiera ona znaczący efekt cytotoksyczny nawet przy niskich dawkach. W badaniu klinicznym 100% BHT było łagodnym środkiem drażniącym i umiarkowanym uczulającym. . Biorąc pod uwagę niskie stężenie, przy którym składnik ten jest obecnie stosowany w preparatach kosmetycznych, stwierdzono, że BHT jest bezpieczny, jednak jest powiązany z rakiem, astmą i problemami behawioralnymi u dzieci, dlatego zabroniono używania tej substancji w produktach dla dzieci. (Lanigan RS, Yamarik TA, “Final report on the safety of assessment of BHT (1),” International journal of toxicology, vol. 21, no. Suppl 2, pp. 19-94, 2002.) [Labrador V et al., “Cytotoxicity of butylated hydroxyanisole in Vero cells,” Cell biology and toxicology, vol. 23, no. 3, pp. 189-99, 2007.] (An Overview of the Harmful Additives and Contaminants Possibly Present in Baby Cosmetic Products Nepalia A, Singh A, Mathur N and Pareek )

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): BHA i BHT zaliczane są do segmentu antyoksydantów syntetycznych, wykorzystywanych  głównie,  jako układy osłaniające dla  powszechnie stosowanych w kosmetykach tłuszczów  oraz naturalnych i syntetycznych kompozycji zapachowych. Według pojawiających się w Internecie  informacji obydwa składniki wykazują działanie alergizujące oraz kancerogenne, dlatego są zabronione w kosmetykach dla dzieci. W rzeczywistości zarówno BHA, jak i  BHT należą do związków  wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.  W przypadku preparatów kosmetycznych  ich stosowanie nie jest regulowane rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009. Oba związki  należą do surowców używanych, w ilości na ogół nie przekraczającej  0.5%,  w szerokiej gamie preparatów kosmetycznych. BHT podawany doustnie jest metabolizowany i wydalany z moczem. W predykcyjnym teście klinicznym związek ten nawet w czystej postaci stanowi  łagodny środek  drażniący i umiarkowany czynnik uczulający. Biorąc pod uwagę  ich właściwości, jak również stężenia, w jakich związki te są  wykorzystywane w preparatach kosmetycznych uznaje się je za komponenty  bezpieczne. Lanigan RS, Yamarik TA. , Int J Toxicol. 2002; 21 Suppl 2: 19-94. Raport końcowy z oceny bezpieczeństwa BHT Rychen G., at all,  EFSA Journal, 2018, 16(3), 5215.

Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka): Zarówno BHT jak i BHA używane są jako substancje stabilizujące w produktach żywnościowych. W kosmetykach spełniają te same funkcje. Nie są w żaden sposób ograniczone poprzez Rozporządzenie 1223/2009. Zwyczajowo w produkcji kosmetyków stosowane są do stabilizacji emulsji kremowych w stężeniu do 1 %, choć najczęściej jest to 0,1-0,5%. Ostatecznie w żaden sposób nie potwierdzono szkodliwości tych surowców, ani nie wprowadzono ograniczeń czy zakazów co do stosowania.

literatura