Butylohydroksyanizol

jest to antyutleniacz - hamuje utlenianie lipidów zawartych w kosmetykach np. olejów roślinnych. Wydłuża on przydatność kosmetyku, chroni przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): BHA (działanie alergizujące oraz kancerogenne, dlatego są zabronione w kosmetykach dla dzieci) - Butylowany hydroksyanizol (BHA) i butylowany hydroksytoluen (BHT) są stosowane jako środki konserwujące w różnych produktach do higieny osobistej.

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): BHA i BHT zaliczane są do segmentu antyoksydantów syntetycznych, wykorzystywanych  głównie,  jako układy osłaniające dla  powszechnie stosowanych w kosmetykach tłuszczów  oraz naturalnych i syntetycznych kompozycji zapachowych. Według pojawiających się w Internecie  informacji obydwa składniki wykazują działanie alergizujące oraz kancerogenne, dlatego są zabronione w kosmetykach dla dzieci. W rzeczywistości zarówno BHA, jak i  BHT należą do związków  wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.  W przypadku preparatów kosmetycznych  ich stosowanie nie jest regulowane rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009. Oba związki  należą do surowców używanych, w ilości na ogół nie przekraczającej  0.5%,  w szerokiej gamie preparatów kosmetycznych. BHT podawany doustnie jest metabolizowany i wydalany z moczem. W predykcyjnym teście klinicznym związek ten nawet w czystej postaci stanowi  łagodny środek  drażniący i umiarkowany czynnik uczulający. Biorąc pod uwagę  ich właściwości, jak również stężenia, w jakich związki te są  wykorzystywane w preparatach kosmetycznych uznaje się je za komponenty  bezpieczne. Lanigan RS, Yamarik TA. , Int J Toxicol. 2002; 21 Suppl 2: 19-94. Raport końcowy z oceny bezpieczeństwa BHT Rychen G., at all,  EFSA Journal, 2018, 16(3), 5215.

Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka): Zarówno BHT jak i BHA używane są jako substancje stabilizujące w produktach żywnościowych. W kosmetykach spełniają te same funkcje. Nie są w żaden sposób ograniczone poprzez Rozporządzenie 1223/2009. Zwyczajowo w produkcji kosmetyków stosowane są do stabilizacji emulsji kremowych w stężeniu do 1 %, choć najczęściej jest to 0,1-0,5%. Ostatecznie w żaden sposób nie potwierdzono szkodliwości tych surowców, ani nie wprowadzono ograniczeń czy zakazów co do stosowania.

 

literatura